Narodna umetnost kao izraz identiteta jednog naroda

Kulturni identitet naroda čine svi izrazi njegovog nacionalnog duha, u koje spadaju: vera, jezik, običaji, nošnja, književnost, umetnost, arhitektura, društveno uređenje… Svaki narod ima svoje osobenosti po kojima se razlikuje od drugih i koje ga čine originalnim. Slepo kopiranje i pretapanje u tuđe kulturne obrasce vodi gubitku identiteta jednog naroda i zbog toga je stalna briga o očuvanju svih elemenata nacionalne kulture jedan od osnovnih zadataka svake ozbiljne nacionalne elite.

Pored pesme, i igra predstavlja izuzetno značajnu nacionalnu karakteristiku svakog naroda. U njima se krije ona maternja melodija po kojoj je jedan narod prepoznatljiv. Srpska nacionalna igra je kolo. U kolu su svi povezani u jedan lanac, svi čine jednu celinu, sve nosi isti ritam. U kolu ima mesta za svakog ko je kadar u kolo se uhvatiti. U srpskom kolu, ma koliko ono bilo jedinstvena celina, svako igra svojim stilom. Svako pokušava da svojoj igri da neku orginalnu crtu koja bi pokazala njegovu individualnost, a da pri tom ostaje nerazdvojni deo jednog istog kola.
Srpska narodna nošnja zauzima istaknuto mesto u kulturi  i tradiciji srpskog naroda. Njena uloga kroz  istoriju je veoma bitna kao simbol etničkog identiteta. Svaku oblast koju su nastanjivali Srbi kroz istoriju, karakterisala je posebna narodna nošnja. Po načinu odevanja prepoznavalo se ne samo odakle je ko nego, naročito u mešovitim etničkim sredinama, i kojoj etničkoj, odnosno nacionalnoj zajednici pripada.

Folklor je uopšteno ime za umetnost koja, u ustaljenim tradicionalnim oblicima, živi u narodu i, kao posebna forma se prenosi sa generacije na generaciju, sa starijih na mlađe. Kroz folklor se može rekonstruisati duhovna i kulturna prošlost jednog naroda.

Narodne igre i pesme nemaju kompozitora već su zapisane direktno od ljudi iz naroda koji su znali ili su se sećali starih pesama i igara.

Očuvanje narodne umetnosti, njeno prenošenje na mlade generacije, obaveza je i zadatak svih.
Poštujmo sami sebe, svoju kulturu, tradiciju, svoj identitet , tek tada možemo očekivati da će nas i drugi poštovati.

Odgovori